Polismyndigheten
Försäkringskassan
Värnpliktsregistret
Brottsstatistikregistret
Skatteverket
Skolverket
Bilregistret
Rikspolisen
Gymnasieskolans Elevregister
Statistiska Central Byrån (SCB)
Kronofogdemyndigheten
Upplysningscentralen (UC)
Sjukförsäkringsregister - Körkortsregister - Sysselsättningsregister - Telias register - Äktenskapsregister - Befolkningsregister - Tjänstenäringsregister - Register över näringsidkare - Allmänna företagsregister - Delpensionsregistret - Tandläkarregister - Arbetsskaderegistret - Partisympatiundersökningar - Löneregister för privata sektorn - Register över telefon, radio & tv - Register över efterlysta och spärrade fordon - Statens - Person- och Adressregister (SPAR) - Befolkningens utbildningsregister - Parkeringsanmärkningsregistret m.fl.