Personuppgifter

Under hela din livstid har du en mängd kontakter med myndigheter och instanser. Dessa kontakter innebär att en total kartläggning om vem du är ligger ute hos våra myndigheter och företag.

Som svensk medborgare har du nu en unik möjlighet att kontrollera detta.
Registerbesked

Efter att du lagt beställningen kommer du att få hemskickat ett material innehållande en broschyr, underskriftsblankett, svarskuvert och en faktura.

Skriv under och returnera den påskrivna blanketten i det bifogade svarskuvertet.